Σκάνδαλο με χρυσούς μισθούς στο Δημόσιο> Ποιος διευθυντής διπλασιάζει τον μισθό του


Ποιο το νέο σκάνδαλο με χρυσούς διευθυντικούς μισθούς στο Δημόσιο;

Λεφτά υπάρχουν, στο Δημόσιο τουλάχιστον.

Μισθό του Προέδρου του Αρείου Πάγου για τον διευθυντή και τον αναπληρωτή διευθυντή του ΟΔΔΗΧ προβλέπει ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η ρύθμιση προβλέπει την εξαίρεση από το ανώτατο μισθολογικό πλαφόν που ισχύει για τον γγ υπουργείου (4.631) και διπλασιασμό ( 8.315) του μηνιαίου μισθού του γενικού διευθυντή και του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του ΟΔΔΗΧ προβλέπει ρύθμιση που έφτασε πλαγίως στην Βουλή.

Στο άρθρο 29 του νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις», προβλέπεται :

«Εξαιρούνται από το ανώτατο όριο για τις πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη που ισχύουν για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα (αποδοχές γγ υπουργείου ύψους 4.631 ευρώ μηνιαίως) ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ».

διαβάστε περισσότερα εδώ

Σχόλια