Ένα σφίξιμο ...- Των ΄"επικίνδυνων" ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ... που θα τα ψηφίσουν ενώ δεν τα θέλουν...

- Των "ακίνδυνων" της φιλομνημονιακής αντιπολίτευσης που τα θέλουν αλλά δεν θα τα ψηφίσουν ..

- Και ένα σφίξιμο δικό μας, που θα τα υποστούμε και που τους ανεχόμαστε ..

  Και τους "Ακίνδυνους" και του "Επικίνδυνους" ...

Γ.Π.

Σχόλια