Οι πρώτοι σε σταυρούς βουλευτές στην περιφέρεια Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα στηνΠεριφέρεια Ατικής  οι βουλευτές που εκλέγονται με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι

Μητρόπουλος Αλέξιος του Παναγιώτη 41.538


Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος) του Ευθυμίου 33.330


Πάντζας Γεώργιος του Σπυρίδωνος 19.516


Σκουρολιάκος  Παναγιώτης (Πάνος) του Λουκά  19.057


Δέδες  Ιωάννης του Γεωργίου 17.654


Σωτηρίου Ελένη του Δημητρίου 16.123

Σχόλια

Ήθελα και την Κατερίνα Θεοχάρη.