Και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας τον έχει αποδεχτεί ως προϊστάμενο...Έχουμε καταλάβει ότι ο υπουργός υγείας της χώρας πιστεύει στη φυλετική καθαρότητα του αίματος, στο ότι κάποιοι άνθρωποι είναι λιγότερο άνθρωποι και σε άλλα τέτοια ρατσιστικά;

> sibilla

Σχόλια