Βόμβα στα κανάλια> 40 εκατ. φόρους ζητά ο Νίκος Παππάς


Σε ευθείας σύγκρουση με τους καναλάρχες οδηγείται πλέον η κυβέρνηση μετά την απόφαση του υπουργού Επικρατείας και του υπουργού Οικονομικών να τεκμηριώσουν απαίτηση 40 εκατ. από κανάλια (συνδρομητικά και μη) το ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου. 

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση καλεί τους καναλάρχες να πληρώσουν –για τη χρήση των συχνοτήτων από το 2011 μέχρι και το 2013- με βάσει τον νόμο 2328 του 1995, ο οποίος προβλέπει την καταβολή αντιτίμου ίσου με το 2% του τζίρου του έτους κάθε καναλιού. Με την απόφαση αυτή θίγονται τα συμφέροντα της οικογένειας Μπόμπολα, Βραρδινογιάννη (Mega, STAR), του Δημήτρη Κοντομηνά (ALPHA), του Μίνωα Κυριακού (ΑΝΤ1), ενώ καλούνται να πληρώοουν ο ΟΤΕ και η παραπαίουσα NOVA, για την οποία θα αποτελέσει σίγουρα τη χαριστική βολή. Παράλληλα στέλνει σαφές μήνυμα προς τους εταίρους ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης για την άντληση εσόδων δεν θα εστιάσουν στα συνήθη υποζύγια αλλά θα είναι στοχευμένες στο σωρευμένο κεφάλαιο, χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος.

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση φιλοδοξεί να ενισχύσει τα ερείσματά της στην κοινωνία ικανοοιώντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα των πολιτικών μέσα σε μια κρίση γεμάτη άδινα και αντιλαϊκά μέτρα. Ετσι ενιχύονταν την αποδοχή της στην κοινωνία θα είναι σε θέση να διαπραγματευτεί ακόμη σκληρότερα με τους δανειστές, ενώ θα έχει και τις βάσεις για την ανατροπή του επιχειρηματικού status quo και θα έχει κόψει τον ομφάλιο λώρο των media με το Δημόσιο.

Σε αυτό το πλαίσιο οι καναλάρχες καλούνται να πληρώσουν αναδρομικά το ποσό των 40 εκατ. και όχι 350 εκατ. που είχε αρχικά διαρρεύσει για ολόκληρο το ραδιοτηλεοπτικό φάσμα. Με τον τρόπο αυτό αίρεται και καθεστώς αβεβαιότητας λόγω έλλειψης αδειών εκπομπής και ολοκληρώνεται η ρύθμιση της αγοράς από το Δημόσιο.

Η απόφαση της κυβέρνησης αναμένεται να ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων STAR στα media καθώς τα κανάλια είναι –σχεδόν στο σύνολό τους- ζημιογόνα και η επιβάρυνσή τους με πρόσθετες υποχρεώσεις δυναμιτίζει την ήδη προβληματική οικονομική τους ισορροπίας εγείροντας ουσιαστικά ζήτημα βιωσιμότητάς τους.

Σε δεύτερη φάση η κυβέρνηση μετά από διαβούλευση ενδέχεται να ανακοινώσει τη ρύθμιση των οφειλών σε βάθος δυο ή το πολύ τριών ετών, ώστε να ξεκινήσει άμεσα να γράφει εισροές και να πείσει εταίρους και θεσμούς για το ρεαλισμό των φορολογικών της προβλέψεων.
Η κίνηση της κυβέρνησης δεν αποκλείεται να ανοίξει νέο κύκλο επιχειρηματικών διεργασιών στα media που δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε συγκέντρωση του κλάδου υπό την πίεση των δυσβάσταχτων υποχρεώσεων και της ιδιαίτερα αντίξοης συγκυρίας που πλήττει τα διαφημιστικά έσοδα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
 ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%
ΑΝΤΕΝΝΑ TV
96.242.708€
1.924.854,16€
CHANNEL 9
194.333,25€
3.886,67€
MAKEDONIA TV
1.178.088,18€
23.561,76€
CITY NEWS
2.105.038,55€
42.100,77€
ALPHA
60.121.960,12€
1.202.439,20€
SKAI
31.146.895,00€
622.937,90€
MEGA CHANNEL
112.088.000,00€
2.241.760,00€
STAR CHANNEL
53.249.292,14€
1.064.985,84€
902 ARISTERA STA FM
1.169.218,82€
23.384,38€
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%
ΑΝΤΕΝΝΑ TV
90.083.432,00
1.801.668,64
CHANNEL 9
384.186,41
7.683,73
MAKEDONIA TV
880.485,65
17.609,71
CITY NEWS
1.500.089,66
30.001,79
ALPHA
51.896.520,02
1.037.930,40
SKAI
28.152.656,72
563.053,13
MEGA CHANNEL
98.029.000,00
1.960.580
STAR CHANNEL
52.816.769,63
1.056.335,39
902 ARISTERA STA FM
1.093.157,15
21.863,14
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%
ΑΝΤΕΝΝΑ TV
72.038.903,00
1.440.778,06
CHANNEL 9
104.922,38
2.098,45
MAKEDONIA TV
619.540,65
12.390,81
CITY NEWS
1.254.004,23
25.080,08
ALPHA
44.821.439,41
896.428,79
SKAI
24.592.071,63
491.841,43
MEGA CHANNEL
83.457.000,00
1.669.140,00
STAR CHANNEL
44.958.845,74
899.176,91
902 ARISTERA STA FM
565.868,43
11.317,36
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%
ΑΝΤΕΝΝΑ TV
66.539.084,00
1.330.781,68
CHANNEL 9
44.293,51
885,87
MAKEDONIA TV
410.548,06
8.210,96
CITY NEWS
1.223.284,13
24.465,68
ALPHA
41.666.681,62
833.333,63
SKAI
22.142.002,32
442.840,05€
MEGA CHANNEL
72.621.000,00€
1.532.420,00€
STAR CHANNEL
44.140.377,83€
882.807,56€
E-Radio TV (902 ARISTERA STA FM)
Δεν έχει προσκομισθεί ισολογισμός έτους 2013
_
Αναφορικά με τα συνδρομητικά κανάλια το αντάλλαγμα του ελληνικού δημοσίου ορίζεται ως εξής:

Α. Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014

-Το ποσό του ανταλλάγματος για το έτος 2012 ανέρχεται στο 0,5% επί των οριζομένων από το άρθρο 5 της «Σύμβασης Παραχώρησης» εσόδων, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ/Α’/233), ήτοι στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (437,21€), ενώ, ομοίως, και επί των οριζομένων της «Σύμβασης Παραχώρησης» και των συναφών διατάξεων, το ποσό του ανταλλάγματος για το έτος 2013 ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (32.978,39€).

-Επιπροσθέτως, το ποσό του ανταλλάγματος για το έτος 2014 ανέρχεται στο 1% επί των οριζομένων από το άρθρο 5 της «Σύμβασης Παραχώρησης» εσόδων, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ/Α’/233), ήτοι στο ποσό των διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων, τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (258.326,91€).

-Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, για τα έτη 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από την εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)» ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων, επτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (291.742,51€).

Β. Multichoice Ελλάς – Παροχή υπηρεσιών σε Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία

-Το ποσό του ανταλλάγματος για το έτος 2012 ανέρχεται στο 3% επί των οριζομένων από το άρθρο 6 της «Σύμβασης Παραχώρησης» εσόδων, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ/Α’/233), ήτοι στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων, διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων, τετρακοσίων εξήντα ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (5.282.461,30€).

-Το ποσό του ανταλλάγματος για το έτος 2013 ανέρχεται στο 3,5% επί των οριζομένων από το άρθρο 6 της «Σύμβασης Παραχώρησης» εσόδων, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ/Α’/233), ήτοι στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων, πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων, εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (5.574.155,20€).

-Επιπροσθέτως, το ποσό του ανταλλάγματος για το έτος 2014 ανέρχεται στο 3,5% επί των οριζομένων από το άρθρο 6 της «Σύμβασης Παραχώρησης» εσόδων, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ/Α’/233), ήτοι στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων, τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων, τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (5.472.037,88€).

-Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, για τα έτη 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από την εταιρεία με την επωνυμία «Multichoice Ελλάς – Παροχή υπηρεσιών σε Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων, τριακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτών (16.328.654,38€).

Επιπροσθέτως και προς ενημέρωσιν:

-Ο ισολογισμός για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από την εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) για το έτος 2014 και από την εταιρεία με την επωνυμία «Multichoice Ελλάς – Παροχή υπηρεσιών σε Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία για το έτος 2014, προκειμένου να εκδοθούν οι κανονιστικές πράξεις για το αντάλλαγμα χρήσης ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων 2015, θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία μετά το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Υπό το φως των ανωτέρω διαλαμβανομένων, και λόγω σπουδαιότητος, σας ενημερώνουμε ότι προκύπτουν έσοδα που συνέχονται αρρήκτως με το δημόσιο συμφέρον και ανέρχονται στο ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (16.620.396,89€), αναφορικά με την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από την εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014 και από την εταιρεία με την επωνυμία «Multichoice Ελλάς – Παροχή υπηρεσιών σε Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014, αντίστοιχα.
sofokleousin

Σχόλια