Αυτοί που παρακολουθούσαν συστηματικά και επί μακρόν τις επικοινωνίες βουλευτών της αριστεράς και τις μετακινήσεις φίλων της αντιπολίτευσης μιλάνε για προσωπικά δεδομένα...

Αυτοί που παρακολουθούσαν συστηματικά και επί μακρόν τις επικοινωνίες βουλευτών της αριστεράς και τις μετακινήσεις φίλων της αντιπολίτευσης μιλάνε για προσωπικά δεδομένα.
 
> sibilla     πηγή>  The Bloopers Team (web radio)

Σχόλια