Καλό μήνα! Πόσο γοητευτική είναι η Ρώμη από χθες…


> piazzadelpopolo

Σχόλια