Οι εκπαιδευτικοί που βγαίνουν σε διαθεσιμότητα.


Οι εκπαιδευτικοί που βγαίνουν σε διαθεσιμότητα

Έφτασαν στις Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας η κατάστασημε τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι υπηρεσιακοί τους φάκελοι και να ολοκληρωθεί η διαδικασία που θα τους θέσει εκτός σχολείου.


Σχόλια